Τεστ για Κρίσεις Πανικού

Τεστ για Κρίσεις Πανικού

Απαντήστε στις παρακάτω 14 ερωτήσεις
και δείτε το αποτέλεσμα.

Το ακόλουθο test προσδιορίζει εάν έχετε βιώσει συμπτώματα κρίσεων Πανικού.

Το τεστ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πλήρη διαγνωστική εκτίμηση

Οδηγίες: παρακαλούμε απαντήστε έχοντας κατά νου το πιο πρόσφατο επεισόδιο και θυμηθείτε αν τυχόν υπήρξαν τα παρακάτω συμπτώματα κατά την διάρκεια αυτού του επεισοδίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up