Προσωποκεντρική Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία

Η προσωποκεντρική συμβουλευτική ψυχοθεραπεία είναι μια προσέγγιση για την κατανόηση της προσωπικότητας του ατόμου και των ανθρώπινων σχέσεων που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο.

Τον άνθρωπο που γίνεται πρόσωπο μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται μοναδικά, καθώς η θεραπεία δεν λειτουργεί απρόσωπα και μαζικά, αλλά εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ώστε η θεραπεία του να τον αφορά προσωπικά.

Η προσωποκεντρική προσέγγιση στον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας έχει μια θετική οπτική στη ζωή, ενισχύει τη δύναμη του ατόμου για αλλαγή, είναι ολιστική, καθότι εξετάζει τον άνθρωπο ως όλον και λειτουργεί μη κατευθυντικά, χωρίς, δηλαδή, να επεμβαίνει στις αξίες, στις πεποιθήσεις και στον ρυθμό με τον οποίο επεξεργάζεται κάθε ένας τα δεδομένα στη θεραπεία του.

Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που σέβεται τον προσωπικό χώρο και χρόνο του θεραπευόμενου και πιστεύει στην έμφυτη τάση του ατόμου για πραγμάτωση και συναισθηματική ολοκλήρωση.

Η ψυχοθεραπεία, μπορεί να παρέχει την επαγγελματική υποστήριξη που χρειάζεται ο θεραπευόμενος όταν νιώθει άσχημα και να οδηγήσει σε μια πορεία θετικών αλλαγών για τη ζωή του. Μπορεί επίσης να τον υποστηρίξει να διαχειριστεί απαιτητικές  καταστάσεις και να ξεπεράσει δύσκολα γεγονότα, όπως κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στις σχέσεις, απώλεια και πένθος.

Up