Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το μοτίβο των σχέσεων που κάνουμε?

 
 
 
 
 
 
Please share this

Γιατί μένουμε σε μια δύσκολη σχέση?

 
 
 
 
 
 
Please share this

Πώς να διαχειριστώ τη δύσκολη σχέση με το σύντροφό μου?

Μέσα στις σχέσεις μας εκπαιδεύουμε  και εκπαιδευόμαστε από τον / την σύντροφό μας πώς να συμπεριφερόμαστε και πώς να μάς συμπεριφέρεται. Αν επιθυμούμε μια διαφορετική συμπεριφορά από τον/την σύντροφό μας, καλούμαστε πρώτα εμείς να αλλάξουμε, προσδιορίζοντας εκ νέου τα όριά μας και μαθαίνοντας να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας ξεκάθαρα και με αγάπη.

Please share this

Πώς να διαχειριστώ τη δύσκολη σχέση με το σύντροφό μου?

Μέσα στις σχέσεις μας εκπαιδεύουμε και εκπαιδευόμαστε από τον σύντροφό μας πώς να συμπεριφερόμαστε και πώς να μάς συμπεριφέρεται. Αν επιθυμούμε μια διαφορετική συμπεριφορά από τον/την σύντροφό μας, καλούμαστε πρώτα εμείς να αλλάξουμε, προσδιορίζοντας εκ νέου τα όριά μας και μαθαίνοντας να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας ξεκάθαρα και με αγάπη.

Please share this

Επικοινωνία