Κάντε το τεστ για να μάθετε αν έχετε κατάθλιψη

Απαντήστε στις παρακάτω 9 ερωτήσεις
και δείτε το αποτέλεσμα.

Το ακόλουθο τεστ διερευνά εάν έχετε βιώσει συμπτώματα κατάθλιψης.
Το τεστ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πλήρη διαγνωστική εκτίμηση


Up